Bark som fallunderlag

Bark som fallunderlag

 

TEKNISK:

 • Furubark inneholder mye mindre mikroorganismer enn granbark (blir ”renere”).
 • For bark gjelder regelen at det skal være min. 25-30 cm lagtykkelse og et ekstra sikkerhets- slitelag på 10-15 cm. Det betyr opptil 40 cm furubark av god støtdempende kvalitet.
 • Bark synker sammen og omdannes til jord i løpet av 2-4 år og må derfor jevnlig byttes ut. Kornstørrelsen på furubark skal være 4-6 cm.
 • Påse at underlaget er så jevnt som mulig. Ujevnheter påvirker mengden bark hvis man ønsker en flat overflate. -Bark bør brukes i kombinasjon med egnet duk.

FORDELER:

 • Bark ligger stabilt også i skrånende terreng.
 • Hvis man ikke kommer til med maskinelt utstyr for utlegging er bark lett og trille manuelt i f. eks. trillebår.
 • Katter er ikke like glad i bark som i sand.
 • Miljøvennlig
 • Lettere tilgang for rullestolbrukere enn ved sand

ULEMPER:

 • Barken begynner å kompostere ganske raskt når det legges ut.
 • Ikke alltid like lett å få tak i bark av furu.
 • Må byttes ut etter 2-4 år

HUSKELISTE:

 • Stort sett må det etterfylles litt bark hvert år. Pass på at det ikke blir for mye!
 • Av og til kommer det også opp brun sopp i barken. Dette har ingen betydning og er bare å fjerne med en liten spade e.l.
 • Hvor tykt man lag bark man skal legge avhenger litt av type bark, og av om området er flatt eller skråner (det går ofte noe mer bark i skråning enn på flat mark). Se på varedeklarasjon på hva produsenten anbefaler.


Copyright © 2013-nåtid Magento, Inc. Alle rettigheter reservert.