Tips og råd fra KlatreBarna

Hva er forskjellen mellom modellene Ladder 1 og Ladder 4?

Disse klatrestativene ganske like av størelse og med nesten det samme tilbehøret. Hovedforskjellen ligger i monteringen: Ladder 4 festes i veggen mens Ladder 1 festes mellom gulv og tak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hvordan skal man velge mellom innendørs modellene?

Sjekk følgende:

Hvis du har myk tak (f.eks. hengende himlinger) bør du velge Ladder 4 som festes i vegg. Ellers Castle og Ladder 1 passer bra.

Er taket derimot fast men du har veldig liten plass, velg Ladder 1.

Har du større rom kan du også vurdere å ha Castle. Dette gir mye større muligheter for akive barn. Du kan også hekte på mer ekstrautstyr som f.eks. huske, eller du kan rett og slett gi bedre plass for tilbehøret som følger med. Det er praktisk når flere barn leker samtidig.

 

Hvilken størrelse skruer brukes det til å feste ribbevegger?

Du bruker skruer kun til å feste Ladder 4. Du trenger M6 eller M8 skruer. Disse passer for murstein- eller betongvegg og følger med varene ved levering. Hvis du har annen type vegg, trenger du andre passende type festeskruer i samme størrelse.

Når du kjøper andre klatrestativene vår (Ladder 1 eller Castle) , trenger du IKKE skruer i det hele tatt. Det trenges ingen boring, og det blir ikke merker på taket. De to nederste boltene blir bare vridd for å gjøre stigen lengre og passende høyde slik at press mellom gulvet og taket blir nok og holder konstruksjonen stødig og stabil.

 

Er det komplisert å montere innendørs klatrestativene det på egen hånd?

Det er enkelt og krever ingen spesielle verktøy eller kunnskap. Prosessen skal heller ikke ta hele dagen, så vi anbefaler å prøve på egen hånd. Du finner alt du trenger i pakken. Bare alminnelig verktøy som vanligvis finnes hjemme trengs til de veggmonterte modellene. Nivået er å foretrekke, når du vil ha perfekt installasjon. Videoeksempel på montering på vegg og mellom tak og gulv finner du på Kundeservice på nettsiden.

 

Hvor lenge pleier barna vannligvis å bruke klatrestativer?

Det er veldig individuelt fordi barn utvikler seg forskjellig, både fysisk og mentalt. Men du kan anta at hvis oppstart er i tre-årsalderen, kan ribbeveggen eller klatrestativet brukes nesten til barnet er tenåring. Svært ofte tilbringer barn mye tid på wallbar i begynnelsen, så svinger det opp og ned. Klatrestilen vil endre seg gjennom årene, ettersom nye ferdigheter gir nye muligheter, oftest kun begrenset av fantasien. De fleste av barna vil begynne å trene eller strekke musklene når de er rundt 10 år. Her finnes det treningsmuligheter for hele familien, inkludert mor og far.

 

Hvor er det mulig å se apparatene?

Hvis du føler det er nødvendig å se på utstyret før avgjørelsen - vennligst kontakt oss og vi skal finne en måte å ordne det på.

 

Hva med trygghet og kvalitet for ribbevegger og klatrestativer?

Vi er svært opptatt av kvaliteten på våre produkter, og har sjekket vår leverandørers kvalitetsrutiner nøye på forhånd. Ribbevegger, klatrestativer og treningsutstyr gjennomgår mange trinn av kvalitetskontroll på fabrikk. De er laget av materialer som vil stå i mange år. Derfor kommer de aller fleste av våre produkter med 2 - 5 års garanti.

 

Hvor mye kan levering koste?

Prisen avhenger av avstanden fra Oslo (postnummer er viktig) og vekt (noen av innendørsproduktene består av 2 bokser som veier inntil 65 kilo tilsammen. Utendørs lekestativer kan vekte mer enn 1 000 kilo).

Fraktpris i Norge kan variere fra kr. 87 til kr. 990 pr vare for leker og innendørs utstyr og fra kr. 1 800 for lekestativer.

 

Er det mulig å montere klatrestativ eller ribbevegg på vegg av gipsplater?

Ja, det er mulig å montere trygt på gipsplater. Men du trenger tre bord (til Ladder 4) circa 70 cm langt, som festes til stenderer (det er skjelett av tre eller metal hver 60 cm under gipsplatene). Deretter kan ribbevegg festes til bordet eller gjenom det.
Vennligst se bilder - eksempel av Ladder 1 installasjon på Facebook og tegning (to alternativer).
 

Q&A

Q: Finnes det en egen godkjenningsordning for lekeplassutstyr? 
A: Nei, det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr.  Tilbyder/eier er selv ansvarlig for at utstyret er i henhold til regelverket, se produktkontrolloven, lekeplassforskriften og interkontrollforskriften.

Q: Hvem har ansvaret for at lekeplassutstyret er sikkert? 
A: Svar: I utgangspunktet er produsenten av lekeplassutstyret ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk.  Dersom produsenten, importøren eller distributøren vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, skal han straks informere DSB om dette. 

Q: Har jeg som eier et ansvar for at lekeplassutstyret er sikkert?
A: Ja, det heter i lekeplassforskriftens § 16 at den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

Q: Hvordan kan jeg oppfylle mine plikter som ansvarlig for lekeplassen?
A: I tillegg til å oppfylle lekeplassforskriften skal alle som er ansvarlige for lekeplasser ha et velfungerende internkontrollsystem i medhold av internkontrollforskriften.

Q: Hvilken rolle har lekeplasskontrollørene?
A: Slik DSB opplever det utfører ulike lekeplasskontrollører kontroll av lekeplassutstyr på vegne av eierne av utstyret.  Dette er en jobb eierne kan gjøre selv, men som de av ulike grunner får andre til å utføre.  Det presiseres imidlertid at det i regelverket ikke foreligger noe krav om å bruke eksterne ”kontrollører”.  Det nevnes også at slike kontroller ikke medfører en godkjenning av lekeplassutstyret. Tilbydere av lekeplassutstyr, f. eks. barnehager, er selv ansvarlige for at utstyret til enhver tid er i henhold til regelverket.

Q: Kan en velforening være ansvarlig for sikkerheten til lekeplassutstyret når kommunen eier lekeplassen?

A: Ja, DSB har sett flere eksempler på at velforeninger har påtatt seg et slikt ansvar ved å tilgjengeliggjøre lekeplassutsyr, men kanskje uten å ha satt seg inn i hvilke plikter et slikt ansvar fører med seg, blant annet kravet til å ha et internkontrollsystem.  DSBs anbefaling er at det skriftliggjøres en avtale mellom kommunen og velforeningen som klart angir hvem som har ansvaret for vedlikeholdet og sikkerheten på lekeplassen.

Q: Kan vi som barnehage/skole/velforening montere lekeplassutstyr selv/ på dugnad?
A: Ja, DSB nekter ingen å montere eget ustyr, men det vektlegges at det er viktig å bruke monteringsanvisninger som skal følge utstyret ved kjøp. Dersom man er usikker bør denne jobben overlates til personer med fagkompetanse da feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler.

Q: Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?
A: Ja, i henhold til lekeplassforskriftens § 4 er lekeplassutstyr ”alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek. En lekeplass er i henhold til samme paragraf; ”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek”.

Q: Er kunstverk og naturmaterialer å anse som lekeplassutstyr?
A:  Kunstverk og naturmaterialer er i utgangspunktet ikke å anse som lekeplassutstyr. Kunstverk/naturmaterialer er imidlertid omfattet av lekeplassforskriften når materialene er en integrert del av lekeplassutstyret og plasseres på et lekeområde med formål om at barn skal leke med eller på en tilvirket konstruksjon.  Steiner og trær etc. som fra naturens side hører hjemme på lekeplassområdet er ikke omfattet av lekeplassforskriften.

 

Dette legitimerer likevel ikke en ansvarsfraskrivelse for nødvendige risikovurderinger hos den som designer, er ansvarlige for eller tilrettelegger en lekeplass der kunstverk og naturmaterialer plasseres. 

(Q&A tatt fra dsb.no fra 1/7/11-18/1/13)

 

Copyright © 2013-nåtid Magento, Inc. Alle rettigheter reservert.